Bendra

Miškų inventorizacija naudojant droną

Taksacija – tai visuma veiksmų, skirtų miško išteklių kiekybiniams ir kokybiniams požymiams nustatyti, registruoti ir įvertinti. Procedūra atliekama miško sklypuose, miško parkuose ir miškeliuose. Ji padeda išspręsti keletą svarbių uždavinių:

Įvertinti miško išteklių būklę, nustatyti miško želdinių ribas.
Ištirti pagrindinius medienos parametrus: skersmenį, aukštį, tūrį.
Išanalizuoti miško sklypų ir parkų teritorijų apželdinimo baigtumą.
Nustatykite vyraujančias ir susijusias medžių rūšis.
Stebėti medienos kirtimą, vykdyti medienos ir malkų apskaitą. Atlikite medžiagų vertinimą.
Registravimas atliekamas pirmuoju, antruoju ir trečiuoju lygiais. Tai rodiklis, pagal kurį nustatomas apmokestinimo darbo išsamumo ir tikslumo lygis. Mokestinė kategorija nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju ir priklauso nuo miško ploto dydžio ir medienos ruošos organizacinių bei techninių taisyklių.

Kada reikia atlikti miškų inventorizaciją?

Miškų inventorizacija yra svarbi tvarkant miškus ir ruošiant teritoriją kirtimui. Ji naudojama miško plotų amžiui ir rūšinei sudėčiai bei kirtimų dydžiui nustatyti ir padeda įgyvendinti žaliųjų plotų apsaugos projektus. Miškų inventorizacijos metu gauta informacija yra pagrindas tolesnei miškų inventorizacijai ir naudojama rengiant miškotvarkos planus.

Dronų naudojimo privalumai

Naudojant droną iš medžių matavimo ir vertinimo proceso praktiškai pašalinamas žmogiškasis veiksnys. Naudojant dronus sumažėja miškų inventorizavimo sąnaudos ir laikas, be to, galima tirti net sunkiai prieinamas teritorijas. Dronai ir šiuolaikinės duomenų apdorojimo technologijos leidžia atlikti tiksliausią miškų inventorizaciją, kontroliuoti miškų tiekimą, kurti skaitmenines želdinių kopijas, kad būtų galima efektyviai valdyti miškus.

Pagrindiniai reikalavimai, keliami bepiločiams orlaiviams, skirtiems miškų inventorizacijai:

Labai tiksli navigacijos ir padėties nustatymo sistema.
Galimybė atlikti apžiūrą keliais kampais.
Daugiaspektrinės kameros miškų tyrimui vasaros metu.
Bendras miškų stacionarizavimas vasaros metu.

Automatinės miško požeminės inventorizacijos dronais technologijos ypatumai

Pagal bepiločių orlaivių duomenis sukuriami medžių 3D modeliai, apskaičiuojamas kiekvieno medžio aukštis ir ribos, skirtumas tarp aukščiausio medžio 3D taško ir žemės ženklo, lajos plotas ir skersmuo, kamieno apimtis. Be to, pagal bepiločių orlaivių naudojamą krūmų apmokestinimo technologiją galima nustatyti medžių rūšį. Šiam tikslui naudojami dirbtinio intelekto algoritmai (neuroniniai tinklai, genetiniai algoritmai ir kt.). Paprastai klasifikavimo tikslumas yra 90-97 %.

Be to, bepilotės skraidyklės gali nustatyti medynų sortimentinę struktūrą (kamienų skaičių ir tūrį pagal sortimentus), medžio amžiaus klasę, jo būklę (sausas ar gyvas), pjuvenų dalį ir grybų ar žievėgraužių pažeistus plotus. Informacija apie atstumus tarp medžių padės priimti sprendimus dėl retinimo, įvertinti jaunuolynų priežiūros kokybę ir miško gaisrų tikimybę konkrečiomis meteorologinėmis sąlygomis.

Iš bepiločio orlaivio gauti po medžiu esančių medžių apžiūros duomenys sumažina miško ruošos išlaidas, nes optimizuoja miškų ūkio technikos judėjimą teritorijoje ir padidina didelės vertės medienos sortimentų išeigą. Gauta informacija naudojama kirtavietėms apriboti, kirtimo apimtims ir medienos kiekiui prieš kirtimą nustatyti bei miško valdos būklei dokumentuoti.

Dronų naudojimo miškininkystėje pavyzdžiai

Per vieną dieną dronas gali ištirti pusę miško rajono. Skrisdamas šimtus metrų virš medžių viršūnių, bepilotis orlaivis aptinka vietas, kuriose nukritę lapai (tuo metu, kai jie turėtų dengti šakas), o tai rodo, kad medžiai serga. Didelės skylės miško paklotėje gali reikšti neteisėtą miško kirtimą. Dronais tikrinamas žemės ir plantacijų valdymas pagal Miškų valdymo tarybos (FSC) standartus.

Bepiločiai orlaiviai sėkmingai naudojami daugiau kaip 200 000 hektarų FSC sertifikuoto miško Arkanzase (JAV) stebėti. Vien per pastaruosius dvejus metus invazinių graužikų vabalų požymius pavyko aptikti kelis kartus greičiau nei atliekant įprastą antžeminę apžiūrą. Anksti nustatę kenkėjų židinius, miškininkai, naudodami aplinkai nekenksmingus metodus, sustabdo tolesnę medžių žalą.

Be to, bepiločiai orlaiviai naudojami medienos skiedrų, iš kurių bus gaminama celiuliozė, tankiui apskaičiuoti ir medžių, pasodintų FSC sertifikuotoje žemėje, augimui tikrinti. Dėl sėkmingos programos Arkanzase dabar bepiločiai orlaiviai skraido virš Kvebeko (Kanada) miškų, kad padėtų kovoti su nauju kenkėju.

Naudodami dronus informaciją apie mišką gausite daug pigiau, tiksliau ir greičiau nei daugeliu tradicinių metodų. Tai padės kuo veiksmingiau spręsti miškininkystės pramonės uždavinius.

Grįžti į sąrašą