TAISYKLĖS REGLAMENTUOJANČIOS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIUS IR KAIP TEISINGAI SKRISTI UŽ MATOMUMO ZONOS RIBŲ

KAS YRA BEPILOTIS ORALIVIS (Dronas)

Bepilotis orlaivis – kiekvienas orlaivis be įgulos (įskaitant ir žaislinius orlaivius bei aviamodelius), kurį galima valdyti nuotoliniu būdu arba kurio skrydis valdomas automatiškai, taip pat laisvojo skridimo orlaivis.

BEPILOTIS ORLAIVIS AVIACIJOS DALIS
•Bepilotis orlaivis nėra plačiai reglamentuotas aviacijos teisėje
•Bepilotis orlaivis Lietuvoje priskiriamas prie eksperimentinės klasės
orlaivių
•Bepiločiai orlaiviai Lietuvoje reglamentuojami pagal Bepiločių orlaivių naudojimo taisykles

TYRIMŲ BEPILOČIAIS ORLAIVIAS TIPAI
• Lokalūs tyrimai. Skrydžiai matomumo zonos ribose
• Distanciniai tyrimai. Skrydžiai už matomumo zonos ribų

SKRYDŽIAI MATOMUMO ZONOS RIBOSE
Ilgalaikiai leidimai skrydžiams virš tankiai gyvenamų teritorijų
Vienkartiniai leidimai skrydžiams draudžiamose zonose
Vienkartiniai leidimai skristi aukščiau nustatytų maksimalių aukščių valdomoje oro erdvėje

SKRYDŽIAI UŽ MATOMUMO ZONOS RIBŲ
• Ilgalaikiai leidimai nesuteikiami
• Leidimai suteikiami vienam skrydžiui arba skrydžių rinkiniui
• Skrydžio sąlygas nustato CAA
• Būtina išleisti NOTAM pranešimą (nevaldomoje oro erdvėje)
• Būtina rezervuoti oro erdvę (valdomoje oro erdvėje)
• Vienkartiniai leidimai skrydžiams draudžiamose zonose

ZONOS IR ORO ERDVĖS TIPAI
• Nevaldoma oro erdvė
• Valdoma oro erdvė
• Aerodromų oro eismo zonos
• Draudžiamos zonos
• Pavojingos zonos

NEVALDOMA ORO ERDVĖ
• Nevaldoma oro erdvė tai oro erdvė, kur skrydžiai nėra valdomi skrydžių valdymo centro.
• Skrydžiai vykdomi pagal vizualiųjų skrydžių taisykles
• Bepilotis orlaivis gali be leidimo skristi matomumo zonos ribos ne aukščiau 120 m nuo žemės paviršiaus

VALDOMA ORO ERDVĖ
• Valdoma oro erdvė- tai oro erdvė, kurioje skrydžius valdo oro eismo paslaugų tiekėjas (Lietuvoje VĮ Oro navigacija)
• Valdoma oro erdvė yra visur, tačiau tik prie oro uostų ji priartėja prie žemės paviršiaus (CTR)
• Bepiločiai orlaiviai gali skristi tik iki maksimaliai nustatytų aukščių
• Norint atlikti nesudėtingą skrydį (VLOS) reikia gauti leidimą iš ON
• Norint atlikti skrydį BVLOS reikia rezervuoti oro erdvę (koridorių) ON

Leidimo išdavimo tvarka: https://goo.gl/Q4Z1HR

AERODROMŲ ORO EISMO ZONOS (ATZ)
• Aerodromo oro eismo zona tai oro erdvė aplink aerodromą, kurios tikslas apsaugoti prie aerodromo vykstantį oro eismą
• Apie skrydžius reikia pranešti aerodromo valdytojui (dažniausiai radijo ryšiu arba telefonu
• Bepiločių orlaivių skrydžius reikia derinti su aerodromo valdytoju (visi kontaktai ir radijo ryšio dažniai pateikti www.oran.lt)

DRAUDŽIAMOS ZONOS
• Tai zonos kuriose dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra draudžiamas lėktuvų (tame tarpe ir bepiločių orlaivių) eismas
• Šiuo metu draudžiamas zonas Lietuvoje yra nustačiusi Susisiekimo ministerija; Lietuvos kariuomenė; savivaldybės

• Leidimus išduoda:

EYP (draudžiamoji) ir EYR (ribojamoji) zonose išduoda Karinės oro

pajėgos https://www.ans.lt/lt/ais/application-forms/

T zonose Lietuvos kariuomenės padaliniai (kiekvienos zonos

kontaktai www.oran.lt)

Savivaldybių zonose – zoną nustačiusi savivaldybė

PAVOJINGOS ZONOS
• Tai zona kurioje galimai gali būti vykdomi pavojingi reiškiniai (šaudymai, sprogdinimai ir pan.)
• Pavojinga zona gali būti aktyvi arba neaktyvi
• Zonos statusą reikia tikrinti Oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje https://www.ans.lt/lt/oni/oro-erdvs-apribojim-informacinis- biuletenis/
• Esant aktyviai zonai skrydžius derinti su zonos laikinuoju naudotojų (kontaktai pateikti Oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje

Bepiločių orlaivių (dronų) neskraidymo zonos Lietuvoje