Bendra

Fotogrametrija

Fotogrametrija – tai 3D modelių kūrimo procesas iš dvimačių vaizdų. Trimatį vaizdą galima atkurti suderinus vaizdų požymius ir įvertinus kiekvieno vaizdo kameros erdvinę padėtį. Tuomet gretimų vaizdų bendri taškai nustatomi 3D erdvėje ir taip suformuojamas 3D taškų debesis. Tada debesį galima paversti tinklu, sujungiant taškus poligonais, kurių tekstūra sudaryta iš matomos šviesos duomenų, surinktų iš 2D vaizdų. Rezultatas – tekstūruotas aplinkos arba objekto 3D modelis. Pridėjus GPS duomenis, 3D modelį galima geolokuoti ir uždėti ant esamų žemėlapių.
Žymus šio metodo privalumas yra tas, kad fotogrametrijai nereikalingi pažangūs nuotolio jutikliai, bet ji gali sukurti išsamius modelius iš paprastų dvimačių vaizdų. Nors fotogrametriją galima atlikti naudojant paprastus vaizdo jutiklius, norint išgauti trimatę informaciją, šį procesą reikia gerokai apdoroti. Skaičiavimai paprastai turi būti atliekami po skrydžio kompiuteriu, galinčiu atlikti didelės apimties geometrinį apdorojimą. Nepaisant to, šis metodas leidžia sukurti patikimą metodą išsamiems tiriamos aplinkos tūriniams modeliams, skirtiems įvairiai trimatės geometrinės analizės analizei atlikti.

Taikomosios programos
Fotogrametrija gali suteikti išsamų tikslinio regiono 3D skenavimą daugeliui taikymų. Fotogrametriniai duomenys, surinkti iš bepiločio orlaivio platformos, gali būti naudojami kuriant aukštos kokybės didelių pastatų konstrukcijų modelius, skirtus žalai vertinti arba istoriniam išsaugojimui [22], [23]. Tas pats metodas gali būti naudojamas tūriui, taigi ir produkto svoriui, apskaičiuoti atliekant pramonines kasybos operacijas arba stebint pažangą statybų aikštelėse.
Fotogrametrija taip pat gali išplėsti anksčiau aprašytus aerofotografavimo metodus ir sukurti geografinės informacinės sistemos (GIS) žemėlapius su informacija apie vietovę. Šie trimačiai skaitmeniniai aukščio modeliai (DEM) gali būti naudojami aukštos kokybės vietiniams žemėlapiams sudaryti per trumpą laiką. Toks 3D duomenų papildymas gali būti panaudotas hidrologinei analizei, kad būtų galima tiksliau analizuoti vandens telkinių tėkmę ir erozinę elgseną [24]. Karinėse operacijose šis metodas taip pat gali būti taikomas siekiant greitai surinkti duomenis iš dominančios teritorijos ir sudaryti aukštos kokybės 3D žemėlapį su minimalia rizika. Tuomet žemėlapį būtų galima strategiškai naudoti imituojant ar planuojant mūšio lauko scenarijus regionuose, kuriuose iš anksto nėra arba yra mažai duomenų apie vietovę. Dėl paprasto vaizdų fiksavimo fotogrametrija yra tinkamas metodas greitai rinkti tūrinius duomenis naudojant nebrangų bepilotį orlaivį ir jutiklio platformą. Vėliau šią informaciją galima apdoroti įvairiais tikslais.

Toliau plėtojant 2D kartografavimą į 3D kartografavimą naudojant fotogrametriją, atsiveria papildomų taikymo galimybių. Fotogrametrijos taikymo sritys apima geologinius tyrimus, kasybos darbų stebėseną, statybvietės ar pramonės inventoriaus apskaičiavimą ir konstrukcijų pažeidimų vertinimą. Sujungus fotogrametriją su kartografavimu, galima sudaryti didelės skiriamosios gebos žemėlapius, kuriuose būtų galima parodyti vietovės kontūrus, pastatus ir augmeniją skaitmeninio aukščio modelio (DEM) pavidalu.

Grįžti į sąrašą