Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Bepiločio orlaivio savininkui reikia registruotis Transporto kompetencijų agentūros sistemoje (TKA) (registracijos mokestis 10 eurų) ir Bepiločio orlaivio pilotui išlaikyti teorijos egzaminą internete A1/A3 pakategorėse (10 eurų mokestis už jau išlaikyto egzamino pažymėjimą). A2 pakategorės BO pilotui prisideda egzaminas klasėje (16 eurų mokestis už egzamino laikymą, registruotis galima jau dabar TKA svetainėje).

2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo Europos Komisijos reglamentai 2019/945 ir 2019/947, kuriuose išdėstytos taisyklės ir reikalavimai Europos Sąjungos bepiločių orlaivių savininkams ir pilotams.

Nuo 2021 m. sausio 11 d. visi bepiločių orlaivių (UAS) savininkai turi registruotis Transporto kompetencijų agentūros (TKA) internetinėje sistemoje. Joje užsiregistravęs asmuo gauna autentišką UAS naudotojo registracijos numerį, kuriuo turi pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius.

Nuo 2021 m. sausio 11 d. bepiločių orlaivių naudotojai, priklausomai nuo turimo bepiločio pakategorės, privalės išklausyti teorijos žinių mokymo kursą ir išsilaikyti internetinį egzaminą TKA sistemoje arba pasiruošti teorijos egzaminui ir išlaikyti jį TKA egzaminų klasėje.

Skiriamos trys bepiločių orlaivių skrydžių kategorijos: atviroji, specialioji ir sertifikuotoji. Kiekvienai jų galioja skirtingos taisyklės ir reikalavimai skrydžiams.

Atviroji kategorija yra pati aktualiausia. Ji skirstoma į tris papildomas pakategores bei klases.

 1.  UAS naudotojas turi užsiregistruoti TKA internetinėje sistemoje.
 2. Autentiškas UAS naudotojo registracijos numeris turi būti aiškiai matomai atvaizduotas ant drono ir įkeltas į nuotolinio identifikavimo sistemą (e.identifikavimo sistemos reikalavimas taikomas nuo 2023-01-01).
 3. Privaloma susipažinti su gamintojo instrukcija.
 4. TKA internetinėje sistemoje reikia savarankiškai baigti teorijos žinių mokymo kursą ir išlaikyti internetinį egzaminą, siekiant priklausyti A1/A3 pakategorei
 5. Privalu savarankiškai baigti praktinį mokymo kursą ir išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje siekiant priklausyti A2 pakategorei.

Skrydžiai, kurie neatitinka atvirosios kategorijos reikalavimų, priklauso specialiajai ir sertifikuotajai kategorijoms. Kiekvienam šių skrydžiu reikalingas rizikos vertinimas ir leidimas, kuriuos išduoda TKA.

Už bepiločių orlaivių rinkos priežiūrą atsakinga Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA): prižiūrės bepiločių orlaivių platintojus, gamintojus ir importuotojus juos planingai tikrindama bei bendardarbiaus su Lietuvos Respublikos muitine dėl iš ne Europos Sąjungos šalių atkeliaujančių bepiločių orlaivių.

Reglamentų įsigaliojimui yra skirtas pereinamasis laikotarpis. Jei bepiločių orlaivio savininkas ar pilotas TKA pateiks deklaraciją iki šių metų gruodžio 2 dienos, skrydžius vadovaudamasis nacionalinio standartinio scenarijaus reikalavimais jis gali vykdyti iki 2023 m. gruodžio 2 d. Reglamento 2019/945 reikalavimų įgyvendinimui taikomas pereinamasis laikotarpis iki 2023 m. sausio 1d.

 1. BO (bepiločių orlaivių) savininkams:

  – Visi bepiločių orlaivių savininkai, kurie naudoja UAS (bepiločio orlaivio sistemas), išskyrus dronus, kurie yra lengvesni nei 250g ir kurie neturi filmavimo kameros, privalo užsiregistruoti Transporto kompetencijų agentūros sistemoje. Registruotis turi tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. BO savininko registracijos mokestis yra 10 eurų. Sistemoje užtenka užsiregistruoti vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek dronų turite ar kiek dar planuojate įsigyti. BO savininkas gauna unikalų identifikacinį kodą (LTU ir atsitiktinai suformuoti skaičiai), kurį turi fiziškai pavaizduoti ant kiekvieno turimo bepiločio orlaivio. Identifikacinis kodas turi būti įskaitomas be optinių prietaisų iš ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo. Jei dėl objektyvių priežasčių (BO dydžio, konstrukcinių ypatumų ar pan.) numerio neįmanoma atvaizduoti reikiamo dydžio, jis gali būti mažesnis arba atvaizduotas ant BO komplektuojamų dalių (pavyzdžiui baterijos). Nuo 2023 m. sausio 1 d., kai nauji bepiločiai orlaiviai bus žymimi C klasės ženklais, tą patį kodą reikės įvesti į e-identifikavimo sistemą;

  – Savininkas gali perleisti valdyti BO tik tam asmeniui, kuris turi kompetenciją ir visus leidimus valdyti BO;

  – Atsakomybė esant įvykiui tenka BO savininkui. Jei BO išnuomojamas ar perduodamas – tuomet reikalingi perdavimo dokumentai, sutartis.

  BO pilotams, kurie nori skraidinti dronus Atvirojoje kategorijoje (iki 25 kg):

  – BO pilotas gali būti ne jaunesnis nei 16 metų;

  – Visiems BO pilotams reikia laikyti teorijos egzaminą, pagal BO kategoriją ir pakategorę. Taip pat yra privaloma perskaityti BO gamintojo instrukciją ir išmokti taisyklingai valdyti BO, pagal nurodytas rekomenduojamas saugos taisykles;

  – Skrydžiai skirstomi į tris kategorijas: atvirąją, specialiąją ir sertifikuotąją – jose skiriasi reikalavimai, keliami skrydžiams ir nuotoliniams pilotams. Kategorijos yra skirstomos į pakategores ir į klases;

  – A1/A3 Atvirosios kategorijos pakategorėje esantiems pilotams, norint skraidinti bepilotį orlaivį reikia užsiregistruoti elektroninių paslaugų sistemoje www.tka.lt (jeigu yra BO savininkas),  susipažinti su internetinėje sistemoje skelbiamu žinių kursų ir nuotoliniu būdu (online) išlaikyti egzaminą bei gauti internetinio mokymo baigimo patvirtinimą (galiojimas 5 metai). A1 pakategorės C0 klasių BO pilotams egzaminų laikyti nereikia(savininkui reikalinga registracija sistemoje);

  – A2 Atvirosios kategorijos pakategorėje esantiems pilotams, norint skraidinti bepilotį orlaivį reikia turėti galiojantį internetinio mokymo baigimo patvirtinimą, baigti savarankišką praktinį mokymąsi, išlaikyti teorijos egzaminą klasėje (Transporto kompetencijų agentūroje) ir gauti kvalifikacijos pažymėjimą A2 pakategorėje.